MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi MTP Patent Biz Sizi Arayalım MTP Patent Online Ödeme
MTP Patent logo 1
MTP Patent Logo 2
MTP Patent Logo 3
MTP Patent Logo 4
MTP Patent Logo 5
MTP Patent Logo 6
Türk Patent Enstitüsü Ne İşe Yarar ?
( Türk Patent Enstitüsü Kurumu Ne İşe Yarar ve Görevleri Nelerdir )
Araştırma Talep Formu

Türk Patent Enstitüsü; marka ve patent tescili başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının kişiler, kurumlar ve firmalar adına tescili konusunda Türkiye’deki yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü ’dür.

Türk Patent Enstitüsü; kısa adı TPE olan Türk Patent Enstitüsü bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Amacı; Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konulardaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamu yararına sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip ve bu kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli olarak kurulmuştur.

Türk Patent Enstitüsü ’nün Görevleri nden Bazıları;  ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;
a) Patentler, markalar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,
b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,
c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt etmek,
d) Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,
e) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
f) Türkiye'yi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
g) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınaî Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak…

Bizler ise; 5000 sayılı kanunda belirtilen yönetmeliğin 30. maddesinde açıklanan gerekli şartları karşılayan vasıflara sahip vekil ofis olarak, Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma ve yürütme yetkisine sahip Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak hizmet vermekteyiz.

Marka Tescili Nedir Ne İşe Yarar?

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

1-) Marka Tescil Başvuru Formu
ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) MarkaTescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 17 77 nolu telefonumuzdan yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

3-) Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

4-) Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

1-) Patent Başvuru Formu ekte olup, başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) Patent Başvuru Ücreti, başvuru sahibi ile tarafımızca karşılıklı olarak yapılacak olan Patent Tescil Sözleşmesinde detaylı olarak yer almaktadır.

3-)Tescili talep edilen buluş konusu Patent için kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler (teknik çizimler yoksa; ürüne ait 1 adet numune yada resim verilmesi halinde çizimler detaylı olarak firmamız tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır)

4-) Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Marka ve Patent Nedir Ne İşe Yarar ve Türk Patent Enstitüsü Kurumu ile İlgili sorularınız için iletişim formunu doldurabilir yada daha detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patent Tescili İçin Tıklayınız... Patent Ana Menü
İLETİŞİM
     
Tel : 0312 231 17 77 /pbx
Fax : 0312 230 54 83
E-mail : info@mtppatent.com
             
               
  *  
  *  
  *  
  *  
  *  
 
     

Türk Patent Enstitüsü epo oami espacenet inta epi aippi

Türk Patent Enstitüsü Ne İşe Yarar - TPE Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Amacı - Türk Patent Dairesi Başkanlığı - Türk Patent Tescil Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Adresi - Türk Patent Başkanlığı - Türk Patent Marka Tescil Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Görevleri Nelerdir - Türk Patent ve Patent Enstitüsü Hakkında Bilgi - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın Görevleri - Türk Patent Enstitüsü Online İşlemler - Türk Patent Enstitüsü Ücretleri - Türk Patent Enstitüsü Marka Sorgulaması Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Formları - Türk Patent Enstitüsü Araştırma ve İncelemesi - Türk Patent Enstitüsü Tescilleri Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Yenileme İşlemleri Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Devir İşlemleri Ne İşe Yarar - Türk Patent Enstitüsü Lisans İşlemleri Ne İşe Yarar - Marka Tescil Ne İşe Yarar - Patent Tescili Ne İşe Yarar - Tasarım Tescili Ne İşe Yarar